The Team

Deintydd, DMD (Bwcwresti, Romania), Tyst. Ôl-rg Llon. (Llundain), Rhif CDC 223757.

Graddiodd Adrian yn 1996 yng Ngweriniaeth Foldofa ac yn dilyn hynny aeth e ymlaen at astudiaethau ôl-raddedig. Wedyn buodd e’n gweithio tramor fel Deintydd am dros 15 mlynedd, cyn iddo symud i Brydain. Yn 2012, fe lwyddodd i ennill cymhwyster (qualification) deintyddol Prydeinig a oedd yn ei ganiataù e i weithio ym Mhrydain fel Deintydd. Ers hynny, mae e wedi bod yn gweithio yn ein deintyddfa ni, ‘WDSP’, yn Abergwaun. Mae e’n teimlo’n angerddol dros ei waith, hynny yw: iddo fe, dyw bod yn Ddeintydd ddim jyst yn ‘job’.
Ar wahân i’w waith e fel Deintydd, mae e’n mwynhàu chwaraeon, cymryd rhan mewn prosiectau cymdeithasol lleol a theithio tramor.

Derbynydd

Mae Karen wedi bod yn gweithio yn y ddeintyddfa ers 1988, sef yn hirach nag unrhywun arall o’r staff.  Mae hi wedi gofalu am genedlaethau o gleifion, mewn ffordd brofffesiynol, gyfeillgar ac hwylus.  Yn ei hamser sbâr hi, mae hi’n mwynhaù cwmni ei hwyrion hi yn ogystal â’i chathod hi, cathod mae hi wedi achub.  Hefyd, mae hi’n hoffi llyfrau, miwsig ac mynd am dro yng nghefn gwlad neu ar lan y môr.

Receptionist

Paula has been working at WSDP since 2000. She is dedicated to helping patients with her kind and bubbly manner. Paula also provides administrative support for the day to day running of the practice. She enjoys travelling with her family, yoga and walking the coast path with her dog.

Nyrs Ddeintyddol Gofrestredig, Rhif GDC 213849

Fe ddechreuodd Rosie weithio yn neintyddfa ‘WDSP’ wrth ochr ei thad, y Deintydd Dr.Long, yn 2009.  Yn 2011, enillodd hi ei chymhwyster hi fel Nyrs Ddeintyddol.  Mae hi’n berson garedig iawn ac yn esbonio pethau i gleifion mewn ffordd rhwydd a chlir fel bod nhw’n deall popeth am eu triniaeth nhw.  Yn ogystal â hyn, mae hi’n edrych ymlaen at ennill ei chymwyster hi fel Nyrs Lonyddiad.  Yn ei hamser sbâr hi, mae  Rosie’n mwynhaù coginio, darllen llyfrau a theithio mewn Campervan ym Mhrydain gyda’i gŵr a’u ci nhw.

Nyrs Ddeintyddol Gofrestredig, Rhif GDC 134488

Dechreuoddd Laura weithio yn neintyddfa ‘WWDSP’ yn 2005, lle enillodd hi ei chymwyster hi fel Nyrs Ddeintyddol. Yn 2010, ymadawodd Laura â’r deintyddfa i ofalu am ei ddwy ferch fach hi. Fe ail-ymaelododd â’n tîm ni yn 2016. Heb os, mae hi’n Nyrs gyfeillgar a charedig ac ar hynobryd, mae hi’n gweithio tuag at ennill ei chymwyster hi fel Nyrs Lonyddiad. Mae hi’n mwynhaù hala amser gyda’i phlant hi, teithio, rhedeg a chadw’n heini.

Registered Dental nurse, GDC number 134488

Laura started working at WSDP in 2005, where she gained her Dental Nurse Qualification. In 2010 Laura left the practice to have her two daughters. She re-joined the team in 2016. She is without a doubt, a friendly and caring nurse, and is currently working towards her Sedation Nurse Qualification. She enjoys spending time with her girls, travelling, running and keeping fit.

Registered Dental Nurse, GDC number 213849

Rosie started at WSDP in 2009 working alongside her father Mr Long. In 2011, she qualified as a dental nurse. She is kind, caring and explains things to patients in a clear and easy manner that they understand.   In addition to this, she is looking forward to gaining her Sedation Nurse Qualification. In her spare time Rosie enjoys baking, reading books and travelling by campervan in the UK with her husband and their dog.

Derbynydd

Mae Paula wedi bod yn gweithio yn neintyddfa ‘WDSP’ ers 2000.  Mae hi wrth ei bodd yn gofalu am gleifion yn ei ffordd garedig, hwylus ac effeithlon hi.  Mae Paula hefyd yn helpu gyda gwaith gweinydd ol y deintyddfa o ddydd i ddydd.  Mae hi’n mwynhaù teithio gyda ei theulu hi, yoga a cherdded ar y llwybr arfordirol gyda’r ci.

Receptionist

Karen is the longest serving member of WSDP, having been with us since 1988. She has attended to many generations of families, with a helpful, professional manner and sunny smile. In her spare time, she enjoys being with her grandchildren and rescue cats. She also likes music, books and country walks.

DMD (Bucharest), Pg Cert Sed (London), GDC number 223757

Adrian qualified in 1996 in the Republic of Moldova followed by postgraduate studies and over 15 years’ experience overseas before relocating to the UK. In 2012, he completed the equivalence of a British dental qualification. Since then he has been working at WSDP. Dentistry is both his profession and his passion, which is expressed via his interests in general dentistry, cosmetic dentistry, orthodontics and sedation. As well as that, he is also very good at making people feel at ease.

Fishguard, Pembrokeshire

SA65 9AL

07377376699

01348873370

Opening Hours

Mon - Fri: 9:00 - 17:00

Request An Appointment

weststreetdental@yahoo.co.uk