CYSYLLTU Â NI!

Mae Meddygfa y Wesh yn hapus i chi gysylltu â ni p’un ai ydych chi am ddod – fel claf - at ein Meddygfa ni neu os ydych chi’n barod yn un o’n cleifion ni. Croesawn gysylltiadau Cyfeirio bob amser gan gyd-weithwyr ar draws Gorllewin Cymru.

Lleoliad

23 Y Wesh, Abergwaun, Sir Benfro, SA65 9AL

Ffôn

01348 873370

Ffôn symudol

0737 737 6699

E-bost

weststreetdental@yahoo.co.uk

Gwefannau

www.weststreetdental.wales / www.weststreetdental.cymru

Trefnwch apwyntiad ar-lein

Llenwch y ffurflen isod a byddwn yn cysylltu â chi yn ystod ein horiau gwaith. Os oes gennych argyfwng deintyddol, ffoniwch 07377376699. Darperir gofal brys yr un diwrnod fel arfer.

[Dyddiad]

Abergwaun, Sir Benfro

SA65 9AL

07377376699

01348873370

Oriau Agor

Llun - Gwe: 9:00 - 17:00

Gofyn am Apwyntiad

weststreetdental@yahoo.co.uk