Mr Adrian Chiriac

Deintydd, DMD (Bwcwresti, Romania), Tyst. Ôl-rg Llon. (Llundain), Rhif CDC 223757.

Graddiodd Adrian yn 1996 yng Ngweriniaeth Foldofa ac yn dilyn hynny aeth e ymlaen at astudiaethau ôl-raddedig. Wedyn buodd e’n gweithio tramor fel Deintydd am dros 15 mlynedd, cyn iddo symud i Brydain. Yn 2012, fe lwyddodd i ennill cymhwyster (qualification) deintyddol Prydeinig a oedd yn ei ganiataù e i weithio ym Mhrydain fel Deintydd. Ers hynny, mae e wedi bod yn gweithio yn ein deintyddfa ni, ‘WDSP’, yn Abergwaun. Mae e’n teimlo’n angerddol dros ei waith, hynny yw: iddo fe, dyw bod yn Ddeintydd ddim jyst yn ‘job’.
Ar wahân i’w waith e fel Deintydd, mae e’n mwynhàu chwaraeon, cymryd rhan mewn prosiectau cymdeithasol lleol a theithio tramor.

1996

Enillodd e ei Brif Gymhwyster Deintyddol yng Ngweriniaeth Foldofa

2001

Ennillodd e Gymwysterau Ôl-Raddedig mewn Deintyddiaeth Gyffredinol ac arbenigedd mewn Deintyddiaeth Adferol Brosthetig yng Ngweriniaeth Foldofa

2012

Cwblhaodd e gyfwerthedd Cymhwyster Deintyddol Prydeinig yn llwyddiannus, ac mae e wedi cael ei gofrestru fel Deintydd cofrestredig gerbron y GDC (General Dental Council)

2014

Cwblhaodd e’r cwrs ‘Six Months Smile’ yn llwyddiannus (Triniaeth Orthodonteg Tymor Byr)

2018

Cwblhaodd cwrs Ôl-Raddedig gerbron Prifysgol Llundain (University of London) ac ennillodd dystysgrif mewn Rheoli Dolur a Llonyddu mewn Deintyddiaeth.

Pam dewis Dr. Chiriac

Fel Eich Deintydd Personol chi

  • Bydd e’n helpu chi i ymlacio.
  • Bydd e’n esbonio manteision ac anfanteision y gwahanol opsiynau ar gyfer triniaeth.
  • Yn ystod eich triniaeth, bydd e’n siarad gyda chi, gyda saib o dro i dro a heb brysuro’r broses.

Geiriau Gan Ein Cleifion

Cysur a Boddhad

Cysur a Boddhad

Cyfleusterau di-fwg, triniaeth broffesiynol ragorol, trefniant technoleg cyfoes.
Julia Anderson
 "Expirience 5 Seren"

"Expirience 5 Seren"

Gwasanaeth proffesiynol rhagorol bob amser. Diolch.
Mr. Owen Smith
Deintydd Nicest"

Deintydd Nicest"

Mewn gwirionedd yn fy nghysuro. Heb boen ar ôl cael dant allan. Byddwn yn argymell yn fawr.
Charlotte KIng
SUT ALLWN NI HELPU CHI?

TREFNU AMSER A DYDDIAD EICH YMWELIAD

DECHREUWCH EICH TAITH TUAG AT BROFIAD GWELL YN Y DEINTYDDFA.

Ffôn / Sym

0737 737 6699
01348 873370

E-bost

weststreetdental@yahoo.co.uk

ORIAU AGOR

Monday
d.Llun: 9.00yb – 1.00yp
+ 2.00yp – 5.00yp
Tuesday
d.Mawrth: 9.00yb – 1.00yp
+ 2.00yp – 5.00yp
Wednesday
d.Mercher: 9.00yb – 1.00yp
+ 2.00yp – 5.00yp
Thursday
d.Iau: 9.00yb – 1.00yp
+ 2.00yp – 6.00yp
Friday
d.Gwener: 9.00yb – 12.30yp
+ 1.00yp – 3.30yp
Saturday
Ar Gau
Sunday
Ar Gau

Abergwaun, Sir Benfro

SA65 9AL

07377376699

01348873370

Oriau Agor

Llun - Gwe: 9:00 - 17:00

Gofyn am Apwyntiad

weststreetdental@yahoo.co.uk