Mrs Karen Smith

Derbynydd

Mae Karen wedi bod yn gweithio yn y ddeintyddfa ers 1988, sef yn hirach nag unrhywun arall o’r staff.  Mae hi wedi gofalu am genedlaethau o gleifion, mewn ffordd brofffesiynol, gyfeillgar ac hwylus.  Yn ei hamser sbâr hi, mae hi’n mwynhaù cwmni ei hwyrion hi yn ogystal â’i chathod hi, cathod mae hi wedi achub.  Hefyd, mae hi’n hoffi llyfrau, miwsig ac mynd am dro yng nghefn gwlad neu ar lan y môr.

SUT ALLWN NI HELPU CHI?

TREFNU AMSER A DYDDIAD EICH YMWELIAD

DECHREUWCH EICH TAITH TUAG AT BROFIAD GWELL YN Y DEINTYDDFA. 

Sym / Ffôn

0737 737 6699
01348 873370

E-bost

weststreetdental@yahoo.co.uk

ORIAU AGOR

Monday
d.Llun: 9.00yb – 1.00yp
+ 2.00yp – 5.00yp
Tuesday
d.Mawrth: 9.00yb – 1.00yp
+ 2.00yp – 5.00yp
Wednesday
d.Mercher: 9.00yb – 1.00yp
+ 2.00yp – 5.00yp
Thursday
d.Iau: 9.00yb – 1.00yp
+ 2.00yp – 6.00yp
Friday
d.Gwener: 9.00yb – 12.30yp
+ 1.00yp – 3.30yp
Saturday
Ar Gau
Sunday
Ar Gau

Abergwaun, Sir Benfro

SA65 9AL

07377376699

01348873370

Oriau Agor

Llun - Gwe: 9:00 - 17:00

Gofyn am Apwyntiad

weststreetdental@yahoo.co.uk