Mrs Rosie Rose

Nyrs Ddeintyddol Gofrestredig, Rhif GDC 213849

Fe ddechreuodd Rosie weithio yn neintyddfa ‘WDSP’ wrth ochr ei thad, y Deintydd Dr.Long, yn 2009.  Yn 2011, enillodd hi ei chymhwyster hi fel Nyrs Ddeintyddol.  Mae hi’n berson garedig iawn ac yn esbonio pethau i gleifion mewn ffordd rhwydd a chlir fel bod nhw’n deall popeth am eu triniaeth nhw.  Yn ogystal â hyn, mae hi’n edrych ymlaen at ennill ei chymwyster hi fel Nyrs Lonyddiad.  Yn ei hamser sbâr hi, mae  Rosie’n mwynhaù coginio, darllen llyfrau a theithio mewn Campervan ym Mhrydain gyda’i gŵr a’u ci nhw.

SUT ALLWN NI HELPU CHI?

TREFNU AMSER A DYDDIAD EICH YMWELIAD

DECHREUWCH EICH TAITH TUAG AT BROFIAD GWELL YN Y DEINTYDDFA.

Sym / Ffôn

0737 737 6699
01348 873370

E-bost

weststreetdental@yahoo.co.uk

ORIAU AGOR

Monday
d.Llun: 9.00yb – 1.00yp
+ 2.00yp – 5.00yp
Tuesday
d.Mawrth: 9.00yb – 1.00yp
+ 2.00yp – 5.00yp
Wednesday
d.Mercher: 9.00yb – 1.00yp
+ 2.00yp – 5.00yp
Thursday
d.Iau: 9.00yb – 1.00yp
+ 2.00yp – 6.00yp
Friday
d.Gwener: 9.00yb – 12.30yp
+ 1.00yp – 3.30yp
Saturday
Ar Gau
Sunday
Ar Gau

Abergwaun, Sir Benfro

SA65 9AL

07377376699

01348873370

Oriau Agor

Llun - Gwe: 9:00 - 17:00

Gofyn am Apwyntiad

weststreetdental@yahoo.co.uk